ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

Les activitats extraescolars afavoreixen la formació integral dels alumnes, descobrint i potenciant les seves qualitats, talents i destreses.
També els ajuda a aprendre d’una manera divertida i positiva a ocupar el seu temps d’oci.

Totes les activitats estan dirigides per professors del col·legi i monitors titulats,