Els idiomes seran la principal eina dels professionals del futur.