Convivint s’adquireixen capacitats humanes i socials que els ajudaran en el futur